Odborná společnost ČSARIM si Vás dovoluje pozvat k online kurzu, který  je následníkem semináře pořádaného pod stejným názvem

AKREDITOVANÝ ONLINE KURZ

Život ohrožující krvácení - update 2023

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M.        doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA        prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.       prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Kurz obsahuje pět přednášek, doplňující materiály a za úspěšné absolvování získáte 3 kredity ČLK

h

Projděte si odborný obsah

Na stránce naleznete videa s přednáškou na téma jedné z částí kurzu a doplňující materiály. Nejdříve jsme zařadili kompletní video s interaktivními slidy. Jako alternativu, která Vám nezabere mnoho času, si můžete spustit zkrácené nejzajímavější úryvky, které najdete pod každou přednáškou.

Z

Získejte kredity složením testu s 10 otázkami

Kredity získáte tak, že úspěšně složíte test s deseti otázkami. Test najdete buď nahoře v menu pod označením Kredity nebo si klikněte odkaz na konci této stránky. Podmínkou pro úspěšné absolvování testu je správná odpověď na alespoň 8 otázek

10 x 99 NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH VTEŘIN KURZU

Pokud máte jen chvíli, spusťte si během několika vteřin miniseriál „10 x 99 nejzajímavějších vteřin kurzu“. Obratem, a během 9 následujících dní dostanete celkem 10 emailů, ve kterých najdete úryvky s max. 99 vteřinami zajímavého obsahu výukové části kurzu. Ze seriálu se budete moci kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz v libovolném z emailů.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Oddělení klinické hematologie, FN Brno Bohunice

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Oborný garant kurzu

Dept. of Anesthesiology, Perioperative Medicine and Intensive Care, Hospital Bory, Bratislava, Slovak Republic

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

ČSARIM má dlouhou tradici v kontinuálním vzdělávání svých členů prostřednictvím každoročních a v dnešní době také interaktivních kongresů, seminářů i online aktivit. Proto máme velkou radost, že můžeme navázat na předchozí, velmi úspěšnou řadu edukačních akcí a pozvat Vás do nového akreditovaného kurzu, jehož hlavním cílem je seznámit účastníky s aktuálním pohledem a novinkami v diagnostických a léčebných postupech u stavů závažného krvácení. Hlavní témata kurzu jsou…

  • Lze považovat cílenou léčbu koncentráty koagulačních faktorů za jednoznačně preferovaný koncept léčby ŽOK podložený EBM?
  • Viskoelastické metody hodnocení stavu koagulace – máme dostatečně silnou evidenci je prosazovat jako standard diagnostiky u pacientů se ŽOK?
  • Nová antikoagulancia a ŽOK – „profesní minimum“ pro perioperační medicínu.
  • Nová doporučení pro léčbu ŽOK u traumat 2023: v čem mají potenciál (z)měnit naší denní praxi.

>

Přejděte na první část kurzu nebo si spusťte test pro získání kreditů

Odborný obsah je rozdělen na pět částí, za absolvování můžete získat 3 kredity ČLK. První část kurzu si zobrazíte kliknutím na tlačítko dole nebo na odpovídající položku v menu nahoře na stránce.

Kredity ČLK získáte absolvováním testu s deseti otázkami. Test naleznete na stránce, kterou si zobrazíte kliknutím na tlačítko dole nebo na odpovídající položku v menu nahoře na stránce.

Pro zajištění co nejlepší funkčnosti webových stránek a pro analýzu návštěvnosti používáme cookies. Pro změnu nastavení souborů cookie klikněte sem: Nastavení souborů cookie.

Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví. Používáním těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví.

Partner

6 + 3 =